Sten, kristall och fossil | Samarbetspartners | Sitekarta

Swami Dhyan Giten

mer information


Swami Dhyan Giten, terapeut, handledare och författare, har mer än 20 års erfarenhet av individuell konsultation och av undervisning i medvetenhet och meditation. Han har studerat både modern psykologi och klassiska metoder för medvetenhet och meditation i USA, Italien, Sverige och Indien. Han har utvecklat Varandets psykologi, som är en unik syntes mellan modern västerländsk psykologi och psykoterapi samt österländska metoder för medvetenhet och meditation.

Fokus i utbildningen och handledningen har varit vad det innebär det att vara närvarande för oss själva och för en annan person och hur vi kan utveckla vår närvaro, så att vår närvaro och intuition blir en källa till kärlek, glädje, accepterande, sanning, visdom, stillhet och kreativitet i kontakten med en annan person?

Den viktigaste terapeutiska egenskapen är förmågan att vara närvarande med ett öppet hjärta och att vara grundad i vårt inre varande, genom vilket vi kan möta en annan person. Under denna handledning utforskade vi en ny dimension av meditativ terapi, utforskade skillnaden mellan personligheten, det psykologiska jaget, och det inre varandet, det autentiska självet, både i oss själva och i en annan person, och undersökte hur det går att överföra denna meditativa närvaro in i den terapeutiska processessen.
Vi tittade på många tekniska färdigheter genom klienthandledning och utbildning.

Utbildningen inkluderade följande teman

Närvaro - den inre "ja"-kvaliteten, att utveckla en meditativ närvaro.
Intuition - Att utveckla en tillit till oss själva och till vår intuition, vår inre källa till kärlek, sanning och visdom.
En accepterande attityd - Att utveckla en förståelse för den helande styrkan i en accepterande attityd.
Medvetandets sju nivåer - Att utveckla en intuitiv sensitivitet för det mänskliga medvetandets sju nivåer.
Relationer - Att utveckla en förståelse för hur relationer generellt fungerar och med specifik tonvikt på terapeut/klient-relationen.
Inre man och kvinna - utveckla en förståelse för den aktiva och kreativa manliga sidan och den betraktande och intuitiva kvinnliga sidan.
Kreativitet - hur de tre livsområdena meditation, relationer och kreativitet relaterar till och berikar varandra, för att skapa ett rikt, kreativt och tillfredsställande liv.

Besök Gitens Värld - En Skola för Hjärtat
www.giten.net