Sten, kristall och fossil | Samarbetspartners | Sitekarta

Behandlingsformer och metoder

ett urval av mina behandlingsformer


Metoder och behandlingsformer - Marie Söderberg

MI - motiverande samtal

Motiverande samtal har ett typiskt förlopp med ett empatiskt lyssnade som löper genom hela processen som kan åskådliggöras genom dessa steg:

Skapa kontakt och förstå situationen
Bedömning av motivation eller beredskap till förändring
Fokusera på förändring
Stimulera och aktivera individens beslut
Följa upp och lära sig hantera återfall

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

I samtalsterapin tittar vi på vilka tankar, känslor och beteenden som leder till det upplevda obehaget. Genom kartläggning av hur det är, hur det var och hur du vill att det ska vara, sätter vi tillsammans upp mål att arbeta mot. Målen når vi med hjälp av bl.a. hemläxor med situationsbeskrivningar eller utmaningar som exponering, vilket innebär att utsätta sig för ett obehag lite i taget. Vi övar på avslappning, minfulnes, och på hur våra tankar, känslor och reaktioner har sina samband i hjärna och kropp.

Mindfulness - att vara i nuet

Att acceptera är att låta det som händer hända - inom oss eller utanför, utan att fördöma eller berömma. Vi använder oss av undervisning och övningar som används inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Det har till syfte att komma till insikt om hjärnans strukturer och dess vanliga funktioner för att skydda oss från faktiska eller inbillade faror. Det hjälper oss att se våra tankar som tankar, känslor som känslor och kroppens fysiologiska reaktioner, för just det de är. Tankar, känslor och respons.

Coaching

Coaching är en metod som hjälper dig att hitta och nå dina mål. Med hjälp av utvecklande (Sokratiska) frågor blir det tydligt för dig vad du önskar/vill, och hur du tar dig dit. Genom att anta de ”utmaningar” som blir synliga når du din yttersta potential, förbi det som tidigare hindrade dig.

Chakraläsning

Det finns sju chakra/energicentra i kroppen. Chakraläsning är när vi ”läser av” med inre bilder, hur varje chakra är just nu. De bilder jag som terapeut ”ser”, och de bilder som du som klient ser. Sedan samtalar vi runt varje bild tills alla sju chakras är ”lästa”.

Akupressur

Akupressur bygger på akupunkturens punkter och tänkande om underskott och överskott i olika meridianer/organ system. Effekterna när akupunkturpunkterna masseras eller trycks kan jämföras med akupunktur, fast utan nålar. I kombination med fotzonterapi uppnås lindring eller bot mot många åkommor.

Zonterapi

Zonterapi bygger på att hela kroppen är representerad av reflexzoner på andra delar av kroppen, som exempelvis händer och fötter. Genom det kan sjukdomar behandlas, och immunförsvaret stärkas genom tryck/massage av reflexzonen för den sviktande kroppsdelen. De flesta zonterapeuter arbetar på patientens fötter. Denna terapiform är numera allmänt vedertagen, till och med så att den är avdragsgill som friskvård hos många arbetsgivare.

Vägledande samspel - ICDP Interational Child Development Program

Vägledande samspel - ICDP är en Norsk stiftelse som bildades 1992. Stiftelsen är knuten till ett internationelt nätverk av experter som arbetar med psykosociala omsorgs- och undervisningsprogram för omsorgsgivare (föräldrar) som möter barn och ungdomar i olika sammanhang.

Vägledande samspel bygger på ett 8 steg och 7 principers program för att utveckla goda sociala relationer med sitt barn och ge dem tydliga gränser. På ett kärleks- och respektfullt vis. Jag har arbetat med programmet, i min verksamhet, med föräldrar och deras barn/ungdomar sedan 2003, med mycket goda erfarenheter.

Klang massage/terapi

Tibetanska skålar ger en förunderlig klang/vibration in i varje cell. Det kan utföras genom att lyssna och låta ljudet komma till sig genom att höra. Men upplevelsen blir mera djupgående om skålarna ställs på ryggen och där får sitt anslag. Då vidarebefordras ljudvågorna och svängningarna upplevs i hela koppen och ger en behaglig avslappning.

Stenar, kristaller & fossil

Jag säljer även stenar, kristaller och fossil, både som trumlade, råa eller färdiga smycken. Smycken av dessa naturmaterial är var för sig helt unika exemplar. Du kan välja bland halsband, ringar, örhängen och armband.
Läs mer om sten, kristall och fossil


Kontakta mig för att boka tid för visning, privat eller grupp. Telefon 0736-188 156 eller via Kontaktsidan
Marie Söderberg

  • KBT-terapeut och coach
  • Diplomerad zonterapeut och akupressör
  • Leg. sjuksköterska, specialist inom barn och ungdomar

Läs mer om mig på KontaktsidanKontakta mig

Kontakta mig om du vill veta mer eller för att boka en tid.
Telefon 0736-188 156 eller via Kontaktsidan