Sten, kristall och fossil | Samarbetspartners | Sitekarta

Kunskap

min senaste utbildning och tidigare erfarenheter


Marie Söderberg

Tidigare erfarenheter

Min yrkesverksamma bana började jag på Ericsson mellan åk 8 och 9. Om jag då hade varit tvivlande så blev jag övertygad om att mitt yrkesval var rätt, då jag sökt till vårdlinjens skötarutbildning. Efter det fick jag arbete som cirkel-, kurs- och lägerledare på Verdandi Norrköping där jag arbetade med barn och ungdomar med främst sociala problem.

Jag har även arbetat med utvecklingsstörda vuxna både på vårdhem som föreståndare och på inackorderingshem som vårdare. Jag tog sjuksköterskeexamen 1985, och arbetade sedan på barnkliniken i Norrköping i 3 år.

Efter att jag flyttat till Sollentuna 1988 arbetade jag på ABF i fyra år som cirkelledare inom vården vilket innebar missbrukare och psykiskt sjuka. Sista året även med asylsökande barn, ungdomar och kvinnor på Karlslunds flyktingförläggning. Alla nyanlända, som väntade på placeringsort, många var traumatiserade från kriget ex. i forna Jugoslavien.

Parallellt med arbetet läste jag en kurs på distans under 2 år i fotzonterapi, akupressur och örtmedicin.

Från 1992 till 1998 arbetade jag på Huddinge- och Danderyds barnklinik, barnmedicinska mottagningen och neonatal avdelningen. Under de åren läste jag vidare till specialistsjuksköterska inom barn och ungdomar, och praktiserade på Astrid Lindgrens barnsjukhus program 7, som behandlade diabetes, astma och allergi, endokrinologi, allmänpediatrik och psykosomatik.

Där fick jag förmånen att få arbete efter specialitet utbildningen, och var huvudansvarig för den psykosomatiska delen vilket innebar exempelvis anorexi, och matproblematik i de lägre åldersgrupperna. Jag utsågs till facklig företrädare, och var instruktör i Hjärt- lungräddning för barn (nu även vuxna) för samtlig personal på vårt program. Under åren 1998-2000.

Från 2000 till 2007 har jag arbetat på barnavårdcentral, 3 år i Rotebro, 2,5 år som chefssjuksköterska på Rinkeby BVC och 1 år på Kista barnavårdcentral. Med extra fokus på stöttning i föräldraskapet och tidig anknytning mellan föräldrar och deras barn.

Hösten 2007 började jag som hälsosköterska på ett gymnasium, där mitt fokus varit att guida ungdomarna till ett fungerande liv. Jag har utbildningen i Kognitiv beteendeterapi KBT, och har låtit de kunskaperna komma ungdomarna till gagn. Bland annat genom sömnskola, alternativa handlingar till dataspel, partner problem, funderingar kring sexuell läggning och att kunna kommunicera med sina föräldrar. Under våren 2009 har jag medverkat i svt1's tv serie Tonårsliv, som Joannas "skolsyster". Där min uppgift var att motivera eleven att starta behandling mot sin sjukdom, på Stockholm centrum för ätstörningar.

Som person är jag kreativ, konstnärlig, nyfiken och pigg på nya utmaningar. Jag är van att ta ansvar för hur mitt arbete utformas och trivs med att arbeta med människor både individuellt och gärna i grupp.


Egna erfarenheter


"Möt dig själv" kurs 1987 på Mullingstorps kursgård i Östergötland med Bengt Steern
Psykodynamisk terapi
NLP - terapi (Neuro Lingvistisk Programering)
KBT - terapi (Kognitiv beteende Terapi)
UGL - kurs (Utvecklig av Grupp och Ledare)
Meditationskurser

Senaste utbildningen

2009 återupptog jag kontakten med Swami Dhyan Giten och påbörjade en 18 månaders utbildning i individuellt handlednings- och utbildningsprogram "Närvaro - Att arbeta Inifrån - varandets psykologi".

Giten har utvecklat Varandets psykologi, som är en unik syntes mellan modern västerländsk psykologi och psykoterapi samt österländska metoder för medvetenhet och meditation.
Jag träffar honom regelbundet för handledning och personlig utveckling.

Han är författare till boken ”Meditationens sång - Om meditation, relationer och andlig kreativitet" (Solrosens förlag, 2001), som jag även, i samråd med Giten, hållit kurser ur i meditation och medvetenhet.

Läs mer om Swami Dhyan GitenJag fick även äran att skriva förordet till Gitens senaste bok ”Presence - Working from Within. The Psychology of Being” (www.lulu.com, 2011), som behandlar Varandets psykologi och där jag beskriver metoden i förordet.

Läs mitt förord till boken